Απώλεια βάρους

by admin

Η απώλεια του περιττού βάρους μπορεί να επιτευχθεί στον επιθυμητό ρυθμό, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου όπως, διατροφικές προτιμήσεις , ώρες σίτισης, ανάγκες εργασίας, ιατρικές παθήσεις. Σκοπός είναι, ύστερα από σχολαστική συζήτηση , η κινητοποίηση των στόχων σας, η αύξηση των γνωσιών, η εύρεση και αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών, η δημιουργία μηχανισμών αντιμετώπισης αυτών, με αποτέλεσμα την επικείμενη προσαρμογή σε μια καλύτερη σίτιση που αποσκοπεί στην βελτίωση της υγείας. Το διαιτολόγιο που εκδίδεται με αυτό τον τρόπο είναι προσωπικό και εξατομικευμένο, και καλύπτει όλες τις ανάγκες της καθημερινότητας σας, χωρίς να προσβάλλεται καμιά πτυχή αυτής, προάγοντας ένα καλύτερο, υγιέστερο τρόπο ζωής μακροπρόθεσμα.