Συντήρηση βάρους

by admin

Έγινε η απώλεια. Και τώρα τι? Είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση των ατόμων που έχουν επιτύχει το στόχο του βάρους τους. Αξιολογώντας τις ημερήσιες ανάγκες σας τόσο σε μακροθρεπτικά όσο και μικροθρεπτικά, τις ώρες σίτισης, καθώς και την κλινική κατάσταση διαμορφώνεται ένα πρότυπο διατροφής που σας καλύπτει πλήρως τόσο σε ευελιξία όσο και σε ποικιλία , και ενισχύει του στόχους σας σε μια ιδανικότερη εικόνα σώματος. Μέσο αραιών επισκέψεων κινητοποιήστε ανάλογα την εποχικότητα να παραμείνετε στο νέο πιο υγιή τρόπο ζωής, με σταθερό βάρος, χωρίς διακυμάνσεις, και να επαναπροσδιορίσετε τις παρελθοντικές προβληματικές συμπεριφορές.