Φιλοσοφία – τρόπος λειτουργίας διαιτολόγου

by admin

Φιλοσοφία του διαιτολογικού -διατροφολογικού γραφείου είναι η δημιουργία και η σύνταξη διαιτολογίου που έρχεται πιο κοντά τόσο στις συστάσεις και προτάσεις της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας αλλά και των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το άτομο ανάλογα , την ηλικία, το βάρος-ύψος , της περιμέτρου μέσης, της κλινικής εικόνας του, της εργασίας του, των δραστηριοτήτων, και γευστικών προτιμήσεων του. Με αυτό τον τρόπο συντάσσονται διαιτολόγια ευκολότερα προς την τήρηση του κάθε ατόμου, εξατομικευμένα στις ανάγκες του που εξυπηρετούν την βελτιστοποίηση της υγείας του.

Σε κάθε συνεδρία κινητοποιείται ο ενδιαφερόμενος μεσώ διαλόγου για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, και ρωτάτε πως μπορεί να υπερβεί τα εμπόδια, για την επίτευξη του στόχου του, πως θα μπορούσε ο υπεύθυνος διαιτολόγος να βοηθήσει ώστε να τον επιτύχει. Γίνεται δημιουργία Α.Π.Σ. χάρτη (Αφορμή-γεγονός, Πεποίθηση- σκέψεις, Συμπεριφορά – αποτέλεσμα) και επανεκπαιδεύεται ώστε να αποκτήσει εργαλεία, σκέψεις και γνώσεις για διαφορετικό χειρισμό παρόμοιων αφορμών-γεγονότων.

Σε κάθε συνεδρία συντάσσεται νέο εξατομικευμένο πλέον διαιτολόγιο, εφόσον έχουν γίνει όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες από το διαιτολόγο και επαναπροσδιορίζεται ο ρυθμός και οι νέες ανάγκες του ενδιαφερόμενου.

Πρώτη Συνεδρία

  • Η συνεδρία ξεκινάει με τη ανακοίνωση από τον ενδιαφερόμενο τι στόχο έχει, τι θέλει να επιτύχει με τη διατροφή.
  • Γίνεται λήψη ιστορικού βάρους με σκοπό, να εντοπιστούν οι αλλαγές του βάρους, το λόγο που υπήρχαν αυτές ή αν υπάρχουν προβληματικές συμπεριφορές στο τρόπο σίτισης. Σε αυτό το στάδιο επίσης ορίζεται το επιθυμητό ή ιδανικό βάρος του ενδιαφερόμενου.
  • Γίνεται λήψη ιατρικού ιστορικού ,φαρμακευτικής ή συμπληρωματικής αγωγής, και γίνεται μια συνοπτική ενημέρωση το τι μπορεί να επιτευχθεί με μια διατροφική παρέμβαση, βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, στην εκάστοτε πάθηση.
  • Γίνεται καταγραφή της κατανάλωσης μια τυπικής μέρας και των ποσοτήτων και λήψη ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο γνωστοποιείτε στον ενδιαφερόμενο πιθανές ελλείψεις ή παραλήψεις στη διατροφή του, καθώς και γνωστοποιούνται στον διαιτολόγο οι γευστικές προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου, ώστε να συντάξει ένα διαιτολόγιο πιο οικείο στον ενδιαφερόμενο.
  • Γίνεται λήψη μια μικρής καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου.

Σε κάθε συνεδρία

  • Γίνεται μέτρηση, βάρους, ύψους, περιμέτρων μέσης, περιφέρειας, λιπομέτρηση, τμηματική ανάλυση λίπους και μυϊκής μάζας, εκτίμηση σπλαχνικού λίπους. Έτσι αποκτούνται οι πρώτες εναρκτήριες τιμές και επαναορίζονται οι στόχοι βάρους λίπους, περιμέτρων του ενδιαφερόμενου (που θέλει να δει τον εαυτό του/της, που θα υπάρξει βελτίωση της υγείας).
  • Σε αυτό το στάδιο συζητείται με τον ενδιαφερόμενο, με τι ρυθμό θα επιτευχθεί το αποτέλεσμα, τις πιθανές αδυναμίες του προηγούμενου τρόπου σίτισης, τις βελτιώσεις ή αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί εξαρχής, και αν αυτό είναι σύμφωνο με αυτόν.
  • Συντάσσεται το διαιτολόγιο όπου παρουσιάζεται στον ενδιαφερόμενο, και γίνεται συζήτηση στο πώς να υπολογίζει τις ποσότητες και ρωτάτε αν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε κάποιο γεύμα. Επίσης κινητοποιείται ο ενδιαφερόμενος από τον υπεύθυνο διαιτολόγο για την καλύτερη επίτευξη του αρχικού στόχου.